Inwestycje realizowane w Gminie Turek

Inwestycje zrealizowane w 2014 roku

 

Na zadania inwestycyjne w 2014 roku (na te już zrealizowane i te będące w trakcie realizacji) planuje się wydać kwotę 6,1 mln zł.

Nakładem ponad 2 mln zł pozyskanych w ramach pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) w Poznaniu, wykonano odcinki kanalizacji sanitarnej w Cisewie (2685 mb) oraz w Obrzębinie (2489 mb – termin wykonania koniec października 2014).

Wybudowano odcinki dróg w miejscowościach Budy Słodkowskie oraz Wietchinin.

Wykonana została przebudowa odcinków dróg w miejscowościach Korytków oraz Wrząca.

Nakłady finansowe na inwestycje drogowe (w/w odcinki dróg oraz chodniki w Szadowie i Słodkowie Kolonii) w 2014 roku wyniosą ponad 1,8 mln zł.

Kosztem około 520 tys. zł rozbudowuje się o kolejne inwestycje infrastrukturę społeczną – boisko wielofunkcyjne przy SP w Turkowicach, boisko wiejskie w Kalinowej czy place zabaw w Szadowie i Kalinowej (termin wykonania – do końca grudnia br.).

Na uwagę zasługuje zakres zadań  oświetlenia ulicznego i drogowego, na które przeznaczono w tym roku kwotę blisko 400 tys. zł.

W 2014 roku rozpoczęta została rozbudowa SP w Chlebowie. Całkowity koszt tego zadania jest planowany na kwotę 1mln 158 tys. zł, z czego na rok 2014 przypada 600 tys. zł.

wersja do druku

Pliki do pobrania

Galeria

Inwestycje zrealizowane w 2015 roku Inwestycje zrealizowane w 2013 roku