Z życia gminy

Komunikat dotyczący ograniczenia pracy w Urzędzie Gminy Turek od 18 marca 2020 r. do odwołania

 

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 w naszym kraju informujemy, że od dnia 18 marca 2020 r. do odwołania kasa Urzędu Gminy Turek będzie nieczynna.

Prosimy o dokonywanie płatności przelewem. Przypominamy, że wpłaty podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, opłatę skarbową oraz inne opłaty należne Gminie Turek można uiszczać przelewem na rachunek bankowy nr 14 8557 0009 0800 0910 2008 0001. W związku z zamknięciem kasy z tytułu braku wpłaty na podatek nie będą naliczane odsetki.

Natomiast opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy dokonywać przelewem na rachunek bankowy nr 65  8557 0009  2006  0800  0910  0061. Wpłaty z tytułu gospodarowania odpadami za miesiąc marzec i kwiecień powinny zostać uregulowane do 15 kwietnia, można więc taką wpłatę odłożyć w czasie.

Klienci Urzędu Gminy Turek będą przyjmowani codziennie w Centrum Informacji i Obsługi. Ponadto pracownicy Urzędu będą udzielać Mieszkankom i Mieszkańcom informacji telefonicznie (wykaz nr telefonów na stronie www.gmina.turek.pl) i mailowo (adres poczty elektronicznej ug@gmina.turek.pl). Zachęcamy również do korzystania z platform: https://obywatel.gov.pl/,  https://epuap.gov.pl/wps/portal.

Ograniczenie bezpośrednich kontaktów ma na celu zmniejszenie zagrożenia rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2, dlatego apelujemy o ograniczenie do minimum wizyt w instytucjach publicznych.

Wójt Gminy Turek

/-/ Karol Mikołajczyk

wersja do druku