Z życia gminy

Barbórka

Barbórka

Z okazji Górniczego Święta „Barbórki”, przypadającego na trudny czas dla Pracowników PAK Kopalni Węgla Brunatnego Adamów S.A. w związku z końcem jej działalności, w imieniu wspólnoty samorządowej Gminy Turek oraz własnym składamy serdeczne podziękowania i najszczersze życzenia wszelkiej pomyślności na kolejne lata.

Niech Święta Barbara nieustannie otacza górniczy stan ochroną, dalej zapewniając poczucie bezpieczeństwa oraz spokoju.

Z wyrazami szacunku

 

      Przewodniczący Rady Gminy                         Wójt Gminy Turek

         /-/ Ireneusz Kolenda                                /-/ Karol Mikołajczyk

wersja do druku