Z życia gminy

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWGO W 2021 roku

Zasady zwrotu podatku akcyzowego:

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT.

  • w terminie od 1 lutego 2021 r. do 1 marca 2021 r. ( I okres wypłaty) należy złożyć odpowiedni wniosek do Wójta Gminy Turek ( parter – centrum informacji) wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami), stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2020 r. do 31 stycznia 2021 r. Ponadto posiadacze bydła mogą dodatkowo ubiegać się o zwrot podatku akcyzowego na bydło, na podstawie średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła (DJP) będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku. Przy składaniu wypełnionego wniosku oprócz faktur należy złożyć pismo z Powiatowego Biura ARiMR o liczbie DJP oraz mieć przy sobie dowód osobisty, NIP, nr konta bankowego, nakaz podatkowy oraz ewentualnie umowy dzierżawy.
  •  w terminie od 2 sierpnia 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r. ( II okres wypłaty) należy złożyć wniosek do Wójta Gminy Turek (centrum informacji i obsługi) wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami), stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego do 31 lipca 2021 r. Ponadto posiadacze bydła mogą dodatkowo ubiegać się o zwrot podatku akcyzowego na bydło, na podstawie średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła (DJP) będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku. Przy składaniu wypełnionego wniosku oprócz faktur należy złożyć pismo z Powiatowego Biura ARiMR o liczbie DJP (tylko ci rolnicy, którzy składają wniosek po raz pierwszy w 2020 roku) oraz mieć przy sobie dowód osobisty, NIP, nr konta bankowego, nakaz podatkowy oraz ewentualnie umowy dzierżawy.

Limit roczny zwrotu podatku akcyzowego rolnikowi w 2021 roku ustala się następująco:

  • 100,00 zł x ilość ha użytków rolnych oraz
  •  30,00 zł x średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

Pieniądze wypłacane będą w terminach:

  • 1  – 30 kwietnia 2021 roku w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie
  • 1 –  30 października 2021 roku w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Kwota zwrotu podatku za 1 litr oleju napędowego w 2021 roku wynosi 1,00 zł

Informacje dodatkowe:

W związku z sytuacją epidemiologiczną wywołaną przez COVID-19 oraz mając na uwadze art. 6 ust. 3a ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 2188), dotyczący wydawania przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, na wniosek producenta rolnego, dokumentu zawierającego informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wprowadza dodatkową formę wydawania ww. dokumentu, tj. formę dokumentu podpisanego podpisem elektronicznym przesłanego na adres poczty elektronicznej lub skrzynkę ePUAP wnioskodawcy (producenta rolnego).

Pliki do pobrania

wersja do druku