Z życia gminy

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Spis powszechny – ważne informacje

Od 1 kwietnia Główny Urząd Statystyczny przeprowadza Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021.

Udział w spisie jest obowiązkowy.

Spisem objęci są mieszkańcy Polski – zarówno Polacy, jak i cudzoziemcy oraz stali mieszkańcy Polski przebywający w czasie spisu za granicą.

Czy muszę się spisać?

TAK - Obowiązkową metodą jest samospis internetowy. Wystarczy wejść na stronę GUS spis.gov.pl i wypełnić formularz spisowy. Jeżeli ktoś nie może tego zrobić we własnym zakresie w domu, to na czas trwania spisu Gminne Biuro Spisowe w Gminie Turek przygotowało specjalne miejsce, gdzie można dokonać samospisu. Stanowisko do samospisu jest czynne w godzinach pracy tutejszego Urzędu (7:30-15:30).

Najczęściej zadawane pytania:

Nie mogę wykonać samospisu internetowego?

  • Zadzwoń na infolinię: 22 279 99 99 i spisz się przez telefon.

Nie mogę spisać się przez internet ani przez telefon?

  • Skontaktuję się z Tobą rachmistrz telefonicznie lub bezpośrednio, aby przeprowadzić spis. Zgodnie z ustawą o Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań w 2021 r. nie możesz odmówić mu przekazania danych.

Pamiętaj, że udział w spisie jest obowiązkowy – tak stanowi ustawa o NSP 2021. Odmowa udziału w spisie powszechnym grozi karą grzywny na podstawie art. 57 ustawy o statystyce publicznej. Nie obawiaj się o swoje dane. Są bezpieczne, ponieważ chroni je tajemnica statystyczna. Dane jednostkowe zbierane i gromadzone w badaniach przeprowadzanych w ramach statystyki publicznej są poufne i podlegają szczególnej ochronie. Pracownicy statystyki publicznej są zobowiązani do przestrzegania tajemnicy statystycznej.

Gdzie mogę sprawdzić, o co zostanę zapytany? Zweryfikować rachmistrza?

  • Wejdź na spis.gov.pl Jeśli nie jesteś pewien czy osoba podająca się za rachmistrza nim jest – możesz to zweryfikować pod nr tel. 22 279 99 99. W trakcie spisu zostaniemy zapytani m.in. o nasze dane, adres zamieszkania, dane osoby w mieszkaniu, relacje rodzinne. Więcej informacji o pytaniach znajduje się na stronie.

Czy małoletnie dzieci są objęte spisem?

  • Osoby małoletnie także są objęte spisem i powinny zostać spisane przez rodziców lub opiekunów.

Czy spisując siebie mogę spisać wszystkich współmieszkańców?

  • Tak osoba spisująca siebie (reprezentant) wypełnia cały formularz spisowy do końca (formularz mieszkaniowy razem z formularzami osobowymi wszystkich osób w mieszkaniu) i na zakończeniu spisu otrzyma informację o Podsumowaniu samospisu. Jeżeli respondent wybierze przycisk „ZAKOŃCZ SAMOSPIS” i odpowiedź „TAK” oznacza to zgodnie z komunikatem, że jego obowiązek udziału w spisie został dopełniony i nie będzie miał możliwości modyfikacji danych. Obowiązek ten jest również spełniony przez wszystkie osoby, które spisał reprezentant.

wersja do druku