Z życia gminy

YOUNGSTER w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Słodkowie

YOUNGSTER w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w...

W roku szkolnym 2020/21 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Słodkowie realizowany był ogólnopolski program dodatkowych zajęć z języka angielskiego „YOUNGSTER PLUS” skierowany do uczniów klas ósmych uczęszczających do szkół z terenów wiejskich. Program był współfinansowany przez Gminę Turek, która uzyskała dofinansowanie na ten program od Fundacji „Europejski Fundusz Rozwoju Wsi polskiej – Counterpart Fund”.

W 2016 roku Program YOUNGSTER został doceniony i wyróżniony prestiżowym tytułem European Language Label - europejskim znakiem innowacyjności w dziedzinie nauczania i uczenia się języków obcych, który premiuje nowatorskie projekty edukacyjne oraz promuje osiągnięcia metodyczne i dydaktyczne. Formuła programu jest oparta na  nauce przez zabawę – bez odpytywania, klasówek i ocen, co ma na celu zachęcenie uczniów do aktywności i rozbudzenia kreatywności. W ramach zajęć nauczyciel skupia się na tym, aby pobudzić wewnętrzną motywację ucznia, akcentując nie obligatoryjność, lecz świadomy, wolny wybór, szansę edukacyjną, z której uczeń może, lecz nie musi skorzystać.  

W tegorocznej edycji programu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Słodkowie uczestniczyło 35 uczniów. Przeprowadzenie testu Placement dało możliwość zweryfikowania stopnia zaawansowana uczniów. Powstały dwie grupy na poziomie podstawowym A1+/A2 i jedna na poziomie zaawansowanym B1+/B2. Zajęcia w dwóch grupach prowadziła Pani Anna Lewandowska-Robak będąca szkolnym koordynatorem programu Youngster. Natomiast trzecią grupę - Pani Anna Bonikowska.

Zajęcia rozpoczęły się pod koniec września 2020r. początkowo w trybie stacjonarnym. Od połowy października w trybie online z racji wprowadzenia nauczania zdalnego na terenie całej Polski. W październiku 2020 r. uczniowie otrzymali bezpłatne podręczniki BEYOND A2 oraz BEYOND B1+ wydawnictwa Macmillan Polska, będącego partnerem programu. Po zakończeniu programu podręczniki przeszły na własność uczestników. Ponadto, uczniowie otrzymali kody, dzięki którym mogli się logować na stronie www.macmillanbeyond.com  i korzystać z zeszytu ćwiczeń w wersji cyfrowej, stanowiącej wsparcie dla kursu BEYOND. W ramach programu również nauczyciele prowadzący zajęcia otrzymali możliwość zamówienia wybranych materiałów edukacyjnych wspomagających proces nauczania, które po zakończeniu programu stały się własnością biblioteki szkolnej.

W terminie do 15 czerwca 2021 r. każda grupa zrealizowała blok  90 godzin lekcyjnych nauki. Łącznie w 3 grupach zrealizowano 270 godzin zajęć dodatkowych. Podczas zajęć rozwijana była kreatywność uczniów. Wykorzystano do tego celu gry i zabawy dydaktyczne m.in. karty Don’t say it! zamówione jako materiały gratisowe dla szkoły oraz gry anglojęzyczne z prywatnej biblioteczki nauczycieli np.Headbenz czy memory. Korzystano także z licznych platform oraz aplikacji wspomagających naukę języka obcego takich jak: Kahoot, Learningapps, Baamboozle, quizlet itd. Oczywiście, pracowano także z podręcznikiem, wykorzystując również filmiki kulturoznawcze jako materiał dodatkowy, stanowiące uatrakcyjnienie zajęć i będące jednocześnie jednym z komponentów zestawu nauczycielskiego do kursu BEYOND. Nauka zdalna odbywała się za pośrednictwem Google Meet, dostępnej w usłudze GSuite dla szkół. Uczniowie logowali się do swojej grupy i rozmawiali z nauczycielem prowadzącym, korzystając przy tym z mikrofonu i kamerki internetowej. Uczestnicy programu w styczniu i maju napisali dwa testy Progress mające na celu zweryfikowanie postępów w nauce i porównanie ich  z wrześniowym testem Placement.

W ramach podsumowania programu YOUNGSTER uczniowie z całej Polski wzięli  udział w ogólnopolskim konkursie YoungSTAR. Oceniani byli w dwóch kategoriach: największego przyrostu wiedzy oraz najlepszego wyniku końcowego. W oparciu o kryteria Regulaminu Komisja Konkursowa wytypowała grupę 5% uczniów z najlepszymi wynikami w powyższych kategoriach, którzy otrzymali tytuł YoungSTAR 2020/21. Spośród listy uczniów z obu kategorii wylosowanych zostało 5 loginów uczniów, którzy oprócz tytułu YoungSTAR uzyskało stypendium naukowo – dydaktyczne w wysokości nie wyższej niż 2500 zł brutto.

Uczennica z grupy podstawowej Pani Anny Lewandowskiej-Robak (A1+/A2) otrzymała wspomniane stypendium i dyplom za zdobycie tytułu YoungSTAR, a nauczyciel podziękowanie za zaangażowanie i wkład pracy oraz najwyższe wyniki uczniów uzyskane w Konkursie na Najlepszego Ucznia YoungStar. Dodatkowo, sześcioro uczniów z tej samej grupy otrzymało nagrody rzeczowe w kwocie do 100 złotych za najlepsze wyniki na tle szkoły. Z grupy Pani Anny Bonikowskiej dwójka uczniów otrzymała również nagrody za najlepsze wyniki. Wszyscy uczestnicy programu YOUNGSTER dostali certyfikaty z potwierdzeniem ich udziału w programie.

W późniejszym czasie (sierpień-wrzesień 2021r.) zostanie również rozstrzygnięty ogólnopolski konkurs, w którym zostanie wyłoniony YoungMaster, czyli nauczyciel którego uczniowie dokonali największych postępów w nauce na przestrzeni miesięcy pracy z programem.

Program  YOUNGSTER  zakończył się  podsumowującymi zajęciami oraz napisaniem przez uczestników testu końcowego PROGRESS 2. Podczas zakończenia roku szkolnego 2020/2021 nastąpiło uroczyste wręczenie certyfikatów oraz dyplomu dla zwyciężczyni konkursu YoungSTAR. Wszystkim uczniom, jak i nauczycielom prowadzącym bardzo podobały się zajęcia i jako szkoła liczymy na współpracę i udział w programie w kolejnych latach.

Informacja dotycząca realizacji programu została sporządzona przez koordynatora szkolnego programu Panią Annę Lewandowską-Robak.


 

wersja do druku