Z życia gminy

Uroczyste otwarcie świetlicy wiejskiej w Chlebowie

Uroczyste otwarcie świetlicy wiejskiej w Chlebowie

W sobotę 10 lipca 2021 r. odbyło się uroczyste otwarcie świetlicy wiejskiej w Chlebowie wykonanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 oraz wiaty chlebowej w ramach konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”.

W spotkaniu udział wzięli: zastępca Dyrektora Departamentu Programu rozwoju obszarów wiejskich w Urzędzie Marszałkowskim Anna Jakubowska, wójt gminy Turek Karol Mikołajczyk, zastępca wójta gminy Turek Katarzyna Skotarek, radni gminy Turek, sołtysi, mieszkańcy Chlebowa, Warenki oraz uczestnicy Rajdu Pojazdów Zabytkowych. Przybyłych gości przywitała Grażyna Skonieczna – sołtys sołectwa Chlebów. Zwieńczeniem podjętych działań było uroczyste przecięcie wstęgi symbolizujące oficjalne otwarcie świetlicy oraz wiaty chlebowej. Po części oficjalnej przed publicznością zaprezentowali się Chlebowiaki, zespół na stałe związany z tą miejscowością. Następnie zaproszeni goście udali się pod wiatę aby podziwiać powstały tam piec chlebowy. Na wszystkich uczestników wydarzenia czekał poczęstunek.

Historia renowacji świetlicy:    
12 października 2018 roku gmina Turek podpisała z Samorządem Województwa Wielkopolskiego umowę o przyznaniu pomocy na realizację rozbudowy i przebudowy wraz ze zmianami sposobu użytkowania budynku stacji uzdatniania wody w świetlicy wiejskiej w Chlebowie. Przedsięwzięcie dofinansowane było z „Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich”. Wartość tego dofinansowania opiewała na kwotę 207.251,39 zł.
Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej dla operacji typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”.                                                               
Zakres działań obejmował między innymi prace rozbiórkowe, betonowe, murarskie i tynkowe, docieplenie, montaż stolarki okiennej i drzwiowej, wentylacja, podjazd dla osób niepełnosprawnych, roboty wykończeniowe, instalacje wodno – kanalizacyjną, centralne ogrzewanie, przyłącze wodociągowe, instalacje fotowoltaiczne, instalacje elektryczne. Wówczas koszt robót budowlanych to 343.980,30 zł.     
W drugim etapie nastąpił remont elewacji budynku świetlicy wiejskiej. Wówczas to przygotowano podłoże pod docieplenie, docieplono ściany zewnętrzne i fundamentowe, wykonano tynki zewnętrzne, miejsce postojowe dla osób niepełnosprawnych oraz opaski wokół budynku. Koszt niniejszego przedsięwzięcia to 57.019,96 zł.    
20 lipca 2020 roku w Ciemieniu gmina Turek podpisała z Samorządem Województwa Wielkopolskiego umowę o udzieleniu pomocy finansowej na realizację przedsięwzięcia „Chlebów- miejscowość z tradycją wypiekania chleba”.     
Dofinansowanie z budżetu Województwa Wielkopolskiego wyniosło 28.000,00 zł. Projekt był współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego z programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2014-2020”, w ramach konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”.
Wówczas powstała wiata rekreacyjna, kompleks pieca z cegły gdzie można wypiekać chleb, pizzę, wędzić oraz grillować. Oprócz tego miejsce wyposażone jest również w grill trójnogi. Zakupione zostały także narzędzia do wypiekania chleba. Koszt realizacji zamierzonego celu to 50.623,78 zł.    

 

Galeria

Uroczyste otwarcie świetlicy wiejskiej w Chlebowie
Uroczyste otwarcie świetlicy wiejskiej w Chlebowie
Uroczyste otwarcie świetlicy wiejskiej w Chlebowie
Uroczyste otwarcie świetlicy wiejskiej w Chlebowie
Uroczyste otwarcie świetlicy wiejskiej w Chlebowie
Uroczyste otwarcie świetlicy wiejskiej w Chlebowie
Uroczyste otwarcie świetlicy wiejskiej w Chlebowie
Uroczyste otwarcie świetlicy wiejskiej w Chlebowie
Uroczyste otwarcie świetlicy wiejskiej w Chlebowie
Uroczyste otwarcie świetlicy wiejskiej w Chlebowie
Uroczyste otwarcie świetlicy wiejskiej w Chlebowie
wersja do druku