Z życia gminy

Konsultacje społeczne w sprawie projektów statutów sołectw

Konsultacje społeczne w sprawie projektów statutów sołectw

Szanowni Mieszkańcy,

w dniach od 13 września 2021 r. do 22 września 2021 r. odbędą się konsultacje społeczne w sprawie projektów statutów sołectw z terenu Gminy Turek.

Celem konsultacji jest zebranie opinii i uwag do  rozwiązań organizacyjnych i prawnych przyjętych w projektach statutów sołectw Gminy Turek.

Konsultacje podzielone są na poszczególne sołectwa, dla których został przygotowany projekt nowego statutu, a do udziału w konsultacjach uprawnieni są mieszkańcy danego sołectwa.

Konsultacje przeprowadza się w formie możliwości zgłaszania opinii i wniosków, poprzez wskazanie konkretnych propozycji zmian w treści projektów statutów, uzupełnień i doprecyzowania zapisów umieszczonych w udostępnionej ankiecie.

Projekty statutów sołectw Gminy Turek:

1) publikuje się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Turek (bip.gmina.turek.pl/ zakładka komunikaty) oraz na stronie internetowej Gminy Turek (www.gmina.turek.pl/ zakładka aktualności),

2) przekazuje się sołtysom poszczególnych sołectw,

3) udostępnia się w Biurze Rady Gminy Turek (pokój nr 18) oraz w punkcie obsługi interesanta Urzędu Gminy Turek w dniach i godzinach urzędowania (od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30).

Formularz ankiety można składać:

-       osobiście w punkcie obsługi interesanta Urzędu Gminy Turek,

-       za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy Turek ul. Ogrodowa 4, 62-700 Turek,

-       drogą elektroniczną na adres: ug@gmina.turek.pl lub za pośrednictwem platformy epuap: https://epuap.gov.pl/wps/portal w terminie od 13 września 2021 r. do 22 września 2021 r.

 

Pliki do pobrania:

1. Projekt statutu Sołectwa Albertów.docx

2. Projekt statutu sołectwa Budy Słodkowskie.docx

3. Projekt statutu sołectwa Chlebów.docx

4. Projekt statutu sołectwa Cisew.docx

5. Projekt statutu sołectwa Dzierżązna.docx

6. Projekt statutu sołectwa Grabieniec.docx

7. Projekt statutu sołectwa Kaczki Średnie.docx

8. Projekt statutu sołectwa Kalinowa.docx

9. Projekt statutu sołectwa Korytków.docx

10. Projekt statutu sołectwa Kowale Księże.docx

11. Projekt statutu sołectwa Obrębizna.docx

12. Projekt statutu sołectwa Obrzębin.docx

13. Projekt statutu sołectwa Pęcherzew.docx

14. Projekt statutu sołectwa Słodków.docx

15. Projekt statutu sołectwa Słodków Kolonia.docx

16. Projekt statutu sołectwa Szadów Księży.docx

17. Projekt statutu sołectwa Turkowice.docx

18. Projekt statutu sołectwa Warenka.docx

19. Projekt statutu sołectwa Wietchinin.docx

20. Projekt statutu sołectwa Żuki.docx

wersja do druku