Z życia gminy

Daj sobie szansę - zbadaj się

Daj sobie szansę - zbadaj się

DAJ SOBIE SZANSĘ - ZBADAJ SIĘ

BEZPŁATNE BADANIA PROFILAKTYCZNE JELITA GRUBEGO

Zapraszamy mieszkanki i mieszkańców Wielkopolski w wieku 50 - 74 lat do udziału w profilaktyce nowotworów jelita grubego - bezpłatne badanie na obecność krwi utajonej w kale.

Spotkanie edukacyjne poprzedzające badanie odbędzie się w dniu 6 października 2021 r. o godz. 14:30 w świetlicy wiejskiej w Chlebowie.

Odbiór przygotowanego materiału do badania nastąpi 12 października 2021 r. w godz. 12:00 - 16:00 w świetlicy wiejskiej w Chlebowie.


Warunkiem udziału w badaniu jest obecność na spotkaniu edukacyjnym, posiadanie przy sobie dokumentu tożsamości, uzupełnienie i podpisanie ankiety monitorowania oraz oświadczenia uczestnika projektu, a także osobiste oddanie próbki do badania w wyznaczonym terminie.

wersja do druku