Z życia gminy

XII Zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Turku

XII Zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych...

Dnia 09 października 2021 r. w świetlicy wiejskiej w Szadowie Pańskim odbył się XII Zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych  RP w Turku. W Zjeździe uczestniczyli delegaci ze wszystkich jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Turek oraz zaproszeni goście.                 

Zjazd podsumował pięcioletnią działalność Oddziału Gminnego Związku OSP RP. Udzielono absolutorium ustępującemu Zarządowi, zatwierdzono skład nowego Zarządu, Komisji Rewizyjnej, wybrano delegatów na Zjazd Oddziału Powiatowego i uchwalono program działania Oddziału Gminnego na lata 2021 – 2026.

Nowy skład Zarządu na kadencję 2021- 2026, po ukonstytuowaniu, przedstawia się następująco:

Prezes –  Wacław Szajrych                                                                                                                                

Wiceprezes – Ireneusz Kolenda

Wiceprezes – Józef Gromada

Komendant Gminny – Artur Pietroń

Sekretarz – Marlena Aleksandrowicz

Skarbnik – Dawid Łożyński

Członek prezydium – Karol Mikołajczyk

Członek prezydium – Jacek Andrzejewski

Pozostali członkowie Zarządu: Wojciech Antczak, Zygmunt Białas, Tomasz Błaszczyk, Zbigniew Korzeniowski, Aneta Krzemień, Patryk Majcherek, Jan Napierała, Włodzimierz Olek, Tomasz Pakuła, Arkadiusz Paruszewski, Janusz Perliński, Bartosz Rzetecki, Leszek Sylwestrzak.

Komisja Rewizyjna Oddziału Gminnego Związku OSP RP:

Przewodniczący – Tomasz Skotarek

Wiceprzewodniczący – Grzegorz Glapa

Sekretarz – Dawid Brzychcy

Delegatami na Zjazd Oddziału Powiatowego zostali wybrani:

Wacław Szajrych

Artur Pietroń

Ireneusz Kolenda

Józef Gromada

Nowym władzom życzymy trafnych decyzji i skutecznego działania.

Galeria

XII Zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych...
XII Zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych...
XII Zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych...
XII Zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych...
XII Zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych...
XII Zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych...
XII Zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych...
XII Zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych...
XII Zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych...
XII Zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych...
XII Zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych...
wersja do druku