Z życia gminy

Wprowadzono 3 stopień alarmowy CHARLI-CRP oraz 2 stopień alarmowy BRAVO

Wprowadzono 3 stopień alarmowy CHARLI-CRP oraz 2...

Informujemy, że względu na potencjalne ryzyko zagrożenia bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych Prezes Rady Ministrów na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 roku o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2234 oraz z 2022 r. poz. 583 i 655) wprowadził zarządzeniem nr 88 z dnia 14 kwietnia 2022 roku na terytorium całej Rzeczypospolitej Polskiej trzeci stopień alarmowy CRP (3. stopień CHARLIE-CRP), oraz zarządzeniem nr 87 z dnia 14 kwietnia 2022 roku na terytorium całej Rzeczypospolitej Polskiej drugi stopień alarmowy (2. stopień BRAVO), obowiązujące od dnia 16 kwietnia 2022 r., od godz. 00.00, do dnia 30 kwietnia 2022 r., do godz. 23.59.