Z życia gminy

Zebranie wiejskie Sołectwa Szadów Księży

Na podstawie § 9 ust. 5 Statutu Sołectwa Szadów Księży zatwierdzonego Uchwałą Nr XXV/232/21 Rady Gminy Turek z dnia 28 września 2021 r. w sprawie nadania statutów sołectwom Gminy Turek zwołuję    

ZEBRANIE WIEJSKIE SOŁECTWA SZADÓW KSIĘŻY
NA DZIEŃ 4 CZERWCA 2022 ROKU (SOBOTA)
ZEBRANIE ODBĘDZIE SIĘ O GODZ. 18.00

MIEJSCE ZEBRANIA: ŚWIETLICA WIEJSKA
PRZEDMIOTEM ZEBRANIA WIEJSKIEGO BĘDZIE: ZMIANA ZAGOSPODAROWANIA ŚRODKÓW Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA ROK 2022.

W przypadku braku quorum (1/10 uprawnionych osób) II termin zebrania ustala się na ten sam dzień  tj. 04.06.2022 r. (sobota) godz. 18:15.

SOŁTYS SOŁECTWA SZADÓW KSIĘŻY
/-/ Henryk Zagozda