Z życia gminy

Zapraszamy do wypełnienia ankiety o usługach i potrzebach mieszkańców

Zapraszamy do wypełnienia ankiety o miejscu, w którym żyjecie: usługach publicznych i potrzebach mieszkańców gmin leżących na obszarze Partnerstwa "ZIT Kolsko-Tureckie", który obejmuje miasta: Turek i Koło oraz gminy: Turek, Koło, Brudzew i Kościelec.

Wasze opinie będą wykorzystane przy planowaniu przez samorządy kierunków rozwoju. Pozwolą lepiej dostosować politykę władz samorządowych do potrzeb mieszkańców, szczególnie w zakresie usług publicznych. Gminy przygotowują obecnie wspólną strategię rozwoju obszaru Partnerstwa. Wierzymy, że jej realizacja przyczyni się do poprawy warunków życia, powstrzymania emigracji młodych osób i zachęci do wiązania życiowych planów właśnie z tym miejscem.

Ankieta jest anonimowa. Wyniki, po opracowaniu, będą przedstawione publicznie w formie zbiorczego raportu.

Dziękujemy za poświęcony czas i udzielenie przemyślanych odpowiedzi.

Link do ankiety: https://zmp-ankiety.pl/ankieta.php?id=vrzqjrjlv7czj7gz8veuvor8

wersja do druku