Z życia gminy

Zebranie wiejskie Sołectwa Wietchinin

Na podstawie § 9 ust. 5 Statutu Sołectwa Wietchinin zatwierdzonego Uchwałą Nr XXV/232/21 Rady Gminy Turek z dnia 28 września 2021 r. w sprawie nadania statutów sołectwom Gminy Turek zwołuję    

ZEBRANIE WIEJSKIE SOŁECTWA WIETCHININ

NA DZIEŃ 31 LIPCA 2022 ROKU (NIEDZIELA)


ZEBRANIE ODBĘDZIE SIĘ O GODZ. 14.00

MIEJSCE ZEBRANIA: ŚWIETLICA WIEJSKA W WIETCHININIE

PRZEDMIOTEM ZEBRANIA WIEJSKIEGO BĘDZIE: ZMIANA ZAGOSPODAROWANIA ŚRODKÓW Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA ROK 2022.

W przypadku braku quorum (1/10 uprawnionych osób) II termin zebrania ustala się na ten sam dzień  tj. 31.07.2022 r. (niedziela) godz. 14:15.

SOŁTYS SOŁECTWA WIETCHININ
/-/ DOMINIKA DUDEK

Pliki do pobrania