Z życia gminy

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU NA LATA 2023- 2027 - ankieta dla mieszkańców

Szanowni Mieszkańcy Gminy Turek

W związku z lokalną strategią rozwoju na lata 2023 – 2027 zapraszamy wszystkich mieszkańców, w tym również przedsiębiorców oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych i instytucji publicznych z naszego obszaru do wypełnienia ankiety. Odpowiedzi na pytania w niej zawarte pozwolą nam zdiagnozować najważniejsze problemy, potrzeby i możliwości rozwojowe naszego regionu.

Dzięki pozyskanym z ankiety danym  Lokalna Grupa Działania wspólnie z Państwem będzie mogła efektywnie wydatkować środki unijne, a tym samym przyczynić się do rozwoju naszej „małej ojczyzny”.

Bardzo nam zależy na Państwa udziale w pracach nad nową strategią. Wypełnienie ankiety zabiera około 5 minut. Czekamy na Państwa odpowiedzi do 11 września 2022 roku.

Pamiętajmy, los nas wszystkich jest w Waszych rękach! ankieta dla mieszkańców


 

 

wersja do druku