Z życia gminy

Zebranie wiejskie Sołectwa Grabieniec

Na podstawie § 9 ust. 5 Statutu Sołectwa Grabieniec zatwierdzonego Uchwałą Nr XXV/232/21 Rady Gminy Turek z dnia 28 września 2021 r. w sprawie nadania statutów sołectwom Gminy Turek zwołuję    

ZEBRANIE WIEJSKIE SOŁECTWA GRABIENIEC

NA DZIEŃ 22 WRZEŚNIA 2022 r. (CZWARTEK)

ZEBRANIE ODBĘDZIE SIĘ O GODZ. 17:00

MIEJSCE ZEBRANIA: ŚWIETLICA WIEJSKA

PRZEDMIOTEM ZEBRANIA WIEJSKIEGO BĘDZIE:

- ZAGOSPODAROWANIE ŚRODKÓW Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA ROK 2023.

W przypadku braku quorum (1/10 uprawnionych osób) II termin zebrania ustala się na ten sam dzień  tj. 22.09.2022 r. godz. 17:15.

SOŁTYS SOŁECTWA GRABIENIEC
/-/ WIESŁAWA KOWALCZYK

Pliki do pobrania

wersja do druku