Z życia gminy

Zebranie wiejskie Sołectwa Cisew

Na podstawie § 9 ust. 5 Statutu Sołectwa Cisew zatwierdzonego Uchwałą Nr XXV/232/21 Rady Gminy Turek z dnia 28 września 2021 r. w sprawie nadania statutów sołectwom Gminy Turek zwołuję    

ZEBRANIE WIEJSKIE SOŁECTWA CISEW

NA DZIEŃ 26 WRZEŚNIA 2022 r. (poniedziałek)

ZEBRANIE ODBĘDZIE SIĘ O GODZ. 19:00

MIEJSCE ZEBRANIA: ŚWIETLICA WIEJSKA W CISEWIE

PRZEDMIOTEM ZEBRANIA WIEJSKIEGO BĘDZIE:

ZAGOSPODAROWANIE ŚRODKÓW Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA ROK 2023.

W przypadku braku quorum (1/10 uprawnionych osób) II termin zebrania ustala się na ten sam dzień  tj. 26.09.2022 r. godz. 19:15

SOŁTYS SOŁECTWA CISEW
/-/ ROBERT PAKUŁA

Pliki do pobrania

wersja do druku