Z życia gminy

Zebranie wiejskie sołectwa Korytków

Na podstawie § 9 ust. 5 Statutu Sołectwa Korytków zatwierdzonego Uchwałą Nr XXV/232/21 Rady Gminy Turek z dnia 28 września 2021 r. w sprawie nadania statutów sołectwom Gminy Turek zwołuję 
 
ZEBRANIE WIEJSKIE SOŁECTWA KORYTKÓW
 
NA DZIEŃ 27 WRZEŚNIA 2022 r. (WTOREK)
 
ZEBRANIE ODBĘDZIE SIĘ O GODZ. 18:00
 
MIEJSCE ZEBRANIA: ŚWIETLICA WIEJSKA
 
PRZEDMIOTEM ZEBRANIA WIEJSKIEGO BĘDZIE: 
 
- ZMIANA ZAGOSPODAROWANIA ŚRODKÓW Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2022 ROK 
- ZAGOSPODAROWANIE ŚRODKÓW Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA ROK 2023.
 
W przypadku braku quorum (1/10 uprawnionych osób) II termin zebrania ustala się na ten sam dzień  tj. 27.09.2022 r. godz. 18:15.
 
SOŁTYS SOŁECTWA KORYTKÓW
/-/ JAKUB MARCZYŃSKI

Pliki do pobrania