Z życia gminy

Zebranie wiejskie Sołectwa Słodków

Na podstawie § 9 ust. 5 Statutu Sołectwa Słodków zatwierdzonego Uchwałą Nr XXV/232/21 Rady Gminy Turek z dnia 28 września 2021 r. w sprawie nadania statutów sołectwom Gminy Turek zwołuję

ZEBRANIE WIEJSKIE SOŁECTWA SŁODKÓW

NA DZIEŃ 11 PAŹDZIERNIKA 2022 r. (WTOREK)

ZEBRANIE ODBĘDZIE SIĘ O GODZ. 17:00

MIEJSCE ZEBRANIA: ŚWIETLICA WIEJSKA W SŁODKOWIE

PRZEDMIOTEM ZEBRANIA WIEJSKIEGO BĘDZIE:

- ZMIANA ZAGOSPODAROWANIA ŚRODKÓW Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2022 ROK

W przypadku braku quorum (1/10 uprawnionych osób) II termin zebrania ustala się na ten sam dzień  tj. 11.10.2022 r. godz. 17:15.

SOŁTYS SOŁECTWA SŁODKÓW
/-/ WIESŁAWA STĘPNIAK

Pliki do pobrania

wersja do druku