Z życia gminy

Komunikat dla mieszkańców Gminy Turek zainteresowanych zakupem węgla dla gospodarstw domowych na preferencyjnych warunkach

Komunikat dla mieszkańców Gminy Turek...

Szanowni Państwo!

W związku z potrzebą dokonania pilnego wstępnego rozeznania na zapotrzebowanie zakupu węgla dla gospodarstw domowych na preferencyjnych warunkach, prosimy osoby zainteresowane o zgłaszanie do dnia 25 października 2022 r. do godziny 14:00 chęci zakupu węgla:

  • osobiście w Urzędzie Gminy Turek – Biuro Obsługi Interesanta,
  • osobiście w Urzędzie Gminy Turek – pokój nr 1,
  • telefonicznie pod numer: 63 279 40 60, 63 279 40 80, 63 279 40 81, 63 279 40 64
  • drogą elektroniczną na adres: zakupwegla@gmina.turek.pl według załączonego wzoru      

z podaniem: imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, nr telefonu, ilości osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego, ilości i rodzaju węgla (węgiel orzech, ekogroszek, miał) oraz czy zakupiono już węgiel na preferencyjnych warunkach (poniżej 2.000,00 zł/t) i w jakiej ilości.

Uwaga: zgłoszenie służy celom poglądowym. Zakupu węgla można będzie dokonać po złożeniu wniosku, którego wzór będzie dostępny na stronie internetowej Urzędu oraz w Biurze Obsługi Interesanta, po uchwaleniu i wejściu w życie ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych, która obecnie jest w fazie projektu.

Jednocześnie informujemy, że według założeń projektu wyżej wymienionej ustawy:

  • Maksymalna cena węgla może wynosić 2.200,00 zł;
  • Łączny limit zakupu węgla będzie wynosił 3 tony na jedno gospodarstwo domowe: w ramach tego limitu można będzie kupić maksymalnie: 1,5 tony w okresie do 31.12.2022 r. oraz kolejne 1,5 tony w okresie od 01.01.2023 do 30.04.2023 r.
  • Uprawnionymi do zakupu węgla po preferencyjnej cenie będą gospodarstwa domowe, które otrzymały dodatek węglowy lub pozytywnie rozpatrzono wniosek o wypłatę dodatku węglowego lub jeśli nie złożono wniosku o wypłatę dodatku węglowego a dokonano zgłoszenia lub wpisania węgla jako głównego źródła ogrzewania w centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Pliki do pobrania

wersja do druku