Z życia gminy

Nabór wniosków o zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstwa domowego

Nabór wniosków o zakup preferencyjny paliwa...
Szanowni Mieszkańcy!
 
Informujemy, że od poniedziałku, 14 listopada 2022 r., rozpocznie się nabór wniosków o zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstwa domowego.
 
To efekt przystąpienia i wdrażania przez Gminę Turek rozwiązań przyjętych w ustawie z 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.
 
Wniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego może złożyć osoba fizyczna zamieszkująca w gospodarstwie domowym prowadzonym na terenie Gminy Turek, która jest uprawniona do dodatku węglowego zgodnie z ustawą z 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym. 
 
Ilość węgla dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego wynosi:

  • 1,5 tony do 31 grudnia 2022 r.,
  • 1,5 tony od 1 stycznia 2023 r. 

Wniosek o zakup preferencyjny węgla można:
  1. złożyć pisemnie w Urzędzie Gminy Turek, w godzinach pracy Urzędu, tj. od poniedziałku do piątku w godz. 7*30 – 15*30,
  2. złożyć za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) Urzędu Gminy Turek (wniosek należy podpisać za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisem zaufanym lub podpisu osobistego – przy pomocy dowodu osobistego z warstwą elektroniczną) www.epuap.gov.pl
  3. przesłać na adres: Urząd Gminy Turek, ul. Ogrodowa 4, 62-700 Turek. 
 
Wniosku nie można złożyć telefonicznie. Wysłanie e-mailem skanu lub zdjęcia podpisanego odręcznie wniosku jest niewłaściwe.
 
Informujemy również, że Gmina Turek prowadzi zaawansowane rozmowy z wyspecjalizowanymi podmiotami, które mogą podjąć się sprzedaży węgla na preferencyjnych warunkach.
 
 
 

Pliki do pobrania

wersja do druku