Z życia gminy

Zebranie wiejskie Sołectwa Dzierżązna 23.11.2022

Na podstawie § 9 ust. 5 Statutu Sołectwa Dzierżązna zatwierdzonego Uchwałą Nr XXV/232/21 Rady Gminy Turek z dnia 28 września 2021 r. w sprawie nadania statutów sołectwom Gminy Turek zwołuję
 
ZEBRANIE WIEJSKIE SOŁECTWA DZIERŻĄZNA
 
NA DZIEŃ 23 LISTOPADA 2022 r. (środa)
 
ZEBRANIE ODBĘDZIE SIĘ O GODZ. 17:00
 
MIEJSCE ZEBRANIA: ŚWIETLICA WIEJSKA W DZIERŻĄZNEJ
 
PRZEDMIOTEM ZEBRANIA WIEJSKIEGO BĘDZIE: ZMIANA ZAGOSPODAROWANIA ŚRODKÓW Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2022 ROK 
 
W przypadku braku quorum (1/10 uprawnionych osób) II termin zebrania ustala się na ten sam dzień  tj. 23.11.2022 r. godz. 17:15
 
SOŁTYS SOŁECTWA DZIERŻĄZNA
/-/ JAN BUKOWSKI