Z życia gminy

Zebranie wiejskie Sołectwa Szadów Księży 24.11.2022

Na podstawie § 9 ust. 5 Statutu Sołectwa Szadów Księży zatwierdzonego Uchwałą Nr XXV/232/21 Rady Gminy Turek z dnia 28 września 2021 r. w sprawie nadania statutów sołectwom Gminy Turek zwołuję    
 
ZEBRANIE WIEJSKIE SOŁECTWA SZADÓW KSIĘŻY
 
NA DZIEŃ 24 listopada 2022 ROKU (CZWARTEK)
 
ZEBRANIE ODBĘDZIE SIĘ O GODZ. 17.00
 
MIEJSCE ZEBRANIA: ŚWIETLICA WIEJSKA 
 
PRZEDMIOTEM ZEBRANIA WIEJSKIEGO BĘDZIE: 
 
• zmiana zagospodarowania środków z funduszu sołeckiego na 2022 rok
 
W przypadku braku quorum (1/10 uprawnionych osób) II termin zebrania ustala się na ten sam dzień  tj. 24.11.2022 godz. 17:15.
 
SOŁTYS SOŁECTWA SZADÓW KSIĘŻY
/-/Henryk Zagozda