Z życia gminy

Zebranie wiejskie sołectwa Albertów - 27.01.2023

Na podstawie § 9 ust. 5 Statutu Sołectwa Albertów zatwierdzonego Uchwałą Nr XXV/232/21 Rady Gminy Turek z dnia 28 września 2021 r. w sprawie nadania statutów sołectwom Gminy Turek zwołuję

ZEBRANIE WIEJSKIE SOŁECTWA ALBERTÓW

NA DZIEŃ 27 STYCZNIA 2023 r. (PIĄTEK)

ZEBRANIE ODBĘDZIE SIĘ O GODZ. 18:00

MIEJSCE ZEBRANIA: ŚWIETLICA WIEJSKA

PRZEDMIOTEM ZEBRANIA WIEJSKIEGO BĘDZIE: zatwierdzenie Sołeckiej Strategii Rozwoju

W przypadku braku quorum (1/10 uprawnionych osób) II termin zebrania ustala się na ten sam dzień tj. 27.01.2023 r. godz. 18:15.

SOŁTYS SOŁECTWA ALBERTÓW

/-/ ZBIGNIEW LEWANDOWSKI

 

wersja do druku