Z życia gminy

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO W 2023 ROKU

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU...

Zasady zwrotu podatku akcyzowego:

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT.

  • w terminie od 1 lutego 2023 r. do 28 lutego 2023 r. (I okres wypłaty) należy złożyć odpowiedni wniosek do Wójta Gminy Turek ( parter – centrum informacji) wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami), stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 stycznia 2023 r. Ponadto posiadacze bydła mogą dodatkowo ubiegać się o zwrot podatku akcyzowego na bydło, na podstawie średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła (DJP) będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku. Przy składaniu wypełnionego wniosku oprócz faktur należy złożyć pismo z Powiatowego Biura ARiMR o liczbie DJP oraz mieć przy sobie dowód osobisty, NIP, nr konta bankowego, nakaz podatkowy oraz ewentualnie umowy dzierżawy.

  • w terminie od 1 sierpnia 2023 r. do 31 sierpnia 2023 r. ( II okres wypłaty) należy złożyć wniosek do Wójta Gminy Turek (centrum informacji i obsługi) wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami), stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego do 31 lipca 2023 r. Ponadto posiadacze bydła mogą dodatkowo ubiegać się o zwrot podatku akcyzowego na bydło, na podstawie średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła (DJP) będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku. Przy składaniu wypełnionego wniosku oprócz faktur należy złożyć pismo z Powiatowego Biura ARiMR o liczbie DJP (tylko ci rolnicy, którzy składają wniosek po raz pierwszy w 2023 roku) oraz mieć przy sobie dowód osobisty, NIP, nr konta bankowego, nakaz podatkowy oraz ewentualnie umowy dzierżawy.

Limit roczny zwrotu podatku akcyzowego rolnikowi w 2023 roku ustala się następująco:

132,00 zł x ilość ha użytków rolnych oraz
48,00 zł x średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

Pieniądze wypłacane będą w terminach:

1 – 30 kwietnia 2023 roku w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie
1 – 31 października 2023 roku w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie
przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Kwota zwrotu podatku za 1 litr oleju napędowego w 2023 roku wynosi 1,20 zł

Do pobrania:

 

wersja do druku