Z życia gminy

Zebranie wiejskie sołectwa Grabieniec - 01.02.2023 r.

Na podstawie § 9 ust. 5 Statutu Sołectwa Grabieniec zatwierdzonego Uchwałą Nr XXV/232/21 Rady Gminy Turek z dnia 28 września 2021 r. w sprawie nadania statutów sołectwom Gminy Turek zwołuję:   

ZEBRANIE WIEJSKIE SOŁECTWA GRABIENIEC
NA DZIEŃ 1 LUTEGO 2023 r. (środa)
ZEBRANIE ODBĘDZIE SIĘ O GODZ. 17:00
MIEJSCE ZEBRANIA: ŚWIETLICA WIEJSKA

PRZEDMIOTEM ZEBRANIA WIEJSKIEGO BĘDZIE:
- zmiana składu Grupy Odnowy Wsi Grabieniec,
- zatwierdzenie Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Grabieniec.

W przypadku braku quorum (1/10 uprawnionych osób) II termin zebrania ustala się na ten sam dzień  tj. 01.02.2023 r. godz. 17:15.

Sołtys Sołectwa Grabieniec
/-/ Wiesława Kowalczyk

wersja do druku