Z życia gminy

Zasady opróżniania zbiorników bezodpływowych i osadników

Wójt Gminy Turek, zawiadamia mieszkańców, iż zgodnie z uchwałą Rady Gminy Turek nr LIV/356/23 z dnia 17.04.2023 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Turek:

  • nieczystości ciekłe gromadzone w zbiornikach bezodpływowych należy usuwać w sposób niedopuszczający do ich przepełnienia, jednak nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy,
  • w przypadku posiadania przydomowej oczyszczalni ścieków, nieczystości ciekłe gromadzone w osadnikach należy usuwać zgodnie z instrukcją eksploatacji, jednak nie rzadziej niż raz na 24 miesiące.

Jednocześnie przypominamy o konieczności zawierania umów z firmą, która posiada zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych.

Wykaz firm znajduje się na stronie internetowej Gminy Turek:

https://bip.gmina.turek.pl/turekg/zasoby/files/ochrona_srodowiska/2023/wykaz-podmiotow-orozniajacych-zbiorniki-bezodplywowe-2023.pdf

 

Pliki do pobrania

wersja do druku