Sport w gminie

GRANT DLA UKS "SPRINTER" ZE SŁODKOWA

 

 

W roku 2020 Ministerstwo Sportu  po raz kolejny ogłosiło nabór wniosków do programu „KLUB”, którego celem jest rozwijanie sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem małych klubów sportowych.

Wśród beneficjentów programu znalazł się UKS „SPRINTER” Słodków prowadzony przez Pana Roberta Rosiaka. Klub ze Słodkowa otrzymał grant w wysokości 10.000 złotych. Środki finansowe zostaną przeznaczone na zakup sprzętu sportowego, strojów i butów  sportowych oraz na wynagrodzenie prowadzącego zajęcia.

Nadmienić należy, że w projekcie partycypuje Gmina Turek, zabezpieczając 30% wartości kosztorysu, na który składają się: zakup sprzętu sportowego, wynagrodzenie prowadzącego i wynajem hali sportowej. W ramach projektu od 18 maja do 15 listopada  prowadzone są zajęcia sportowe, w których uczestniczy 18 dzieci i młodzieży, uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Słodkowie.

Źródło: UKS "SPRINTER"

wersja do druku