Komunikaty i ogłoszenia

Terminy składania wniosków - świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny

INFORMACJA

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW

    

Wnioski na w/w świadczenia w wersji elektronicznej składamy już od 1 lipca 2021 r.

Wersje papierowe wniosków dotyczących przyznania świadczeń można pobrać oraz złożyć od dnia 1 sierpnia 2021 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Turku, ul. Ogrodowa 4, pok. nr 5 w godz. 7:30 do 15:30

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy pod nr telefonu 63 279 40 63

wersja do druku