Komunikaty i ogłoszenia

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - dotyczy nieodpłatnego przekazania żywności najuboższym mieszkańcom Gminy Turek

Do pobrania:

wersja do druku