Komunikaty i ogłoszenia

Wprowadzenie stopnia alarmowego CRP (stopień CHARLIE-CRP)

Wprowadzenie stopnia alarmowego CRP (stopień...

Informujemy, że względu na potencjalne ryzyko zagrożenia bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych Prezes Rady Ministrów na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2234 oraz z 2022 r. poz. 583 i 655) wprowadził na terytorium całej Rzeczypospolitej Polskiej trzeci stopień alarmowy CRP (stopień CHARLIE-CRP), obowiązujący od dnia 01 kwietnia 2022 r., od godz. 00.00, do dnia 15 kwietnia 2022 r., do godz. 23.59.

 

wersja do druku