Komunikaty i og這szenia

Og這szenie o konkursie na stanowisko dyrektora Szko造 Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Turkowicach

Zarz康zenie Nr 34/2022
Wójta Gminy Turek
z dnia 13 czerwca 2022 r.

w sprawie og這szenia konkursu na stanowisko dyrektora Szko造 Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Turkowicach

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz康zie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.), art. 63 ust. 1 i 10 w zwi您ku z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo o鈍iatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.) oraz § 1 ust. 1 i 2 rozporz康zenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szko造 podstawowej, publicznej szko造 ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1428) Wójt Gminy Turek zarz康za, co nast瘼uje:

§ 1. Og豉sza si konkurs na stanowisko dyrektora Szko造 Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Turkowicach, Turkowice ul. Ja鄉inowa 3, 62-700 Turek.

§ 2. Tre嗆 og這szenia o konkursie na stanowisko dyrektora Szko造 Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Turkowicach stanowi za陰cznik do niniejszego zarz康zenia.

§ 3. Informacj o og這szeniu konkursu zamieszcza si:
1) na tablicy og這sze w Urz璠zie Gminy Turek,
2) na stronie internetowej Urz璠u Gminy Turek,
3) na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urz璠u Gminy Turek,
4) na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Kuratorium O鈍iaty w Poznaniu.

§ 4. Wykonanie zarz康zenia powierza si Kierownikowi Referatu O鈍iaty, Kultury i Zdrowia.

§ 5. Zarz康zenie wchodzi w 篡cie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Turek

/-/ Karol Miko豉jczyk

Za陰czniki:

wersja do druku