Komunikaty i ogłoszenia

Zapraszamy do udziału w projekcie „Scenariusz dla młodych 2!”

Zapraszamy do udziału w projekcie Scenariusz dla...

Projekt skierowany jest do 250 osób:
- w wieku 18-29 lat,
- zamieszkałych na terenie woj. wielkopolskiego
- biernych zawodowo lub bezrobotnych niezarejestrowanych w PUP
- utraciły pracę po 01.03.2021 r. w wyniku pandemii COVID-19

Formy wsparcia:
1) Poradnictwo zawodowe wraz z opracowaniem IPD
2) Wsparcie psychologiczne
3) Szkolenia zawodowe zgodne z zapotrzebowaniem pracodawców
4) Pośrednictwo pracy
6) Zatrudnienie po zakończeniu szkolenia na umowę o pracę przynajmniej na ½ etatu na okres co najmniej 1 miesiąca

Szczegóły na stronie: https://tig.turek.pl/zapraszamy-do-udzialu-w-projekcie-scenariusz-dla-mlodych-2/
 

wersja do druku