Komunikaty i ogłoszenia

Zapraszamy na spotkanie podsumowujące

W dniu 3 października 2022 r. odbędzie się spotkanie podsumowujące dotychczasowe działania w zakresie opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027. 

Podczas spotkania podsumowane zostaną wyniki przeprowadzonych przez LGD TUR badań i spotkań w związku z prowadzoną diagnozą potrzeb i problemów regionu, na podstawie których sformułowane zostaną słabe i mocne strony regionu, szanse i zagrożenia oraz określone zostaną wstępne cele i przedsięwzięcia przyszłej LSR.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do Sali Konferencyjnej Tureckiego Inkubatora Przedsiębiorczości, przy ul. Jedwabnicza 4 o godzinie 11.00.

wersja do druku