Komunikaty i ogłoszenia

Dofinansowanie do zabiegów kastracji i sterylizacji zwierząt - nabór wniosków

W celu ograniczenia bezdomności zwierząt na terenie Gminy Turek właściciele psów i kotów, którzy zamieszkują na terenie naszej gminy, mogą skorzystać z możliwości wykonania zabiegu sterylizacji lub kastracji.

Dofinansowanie przysługuje właścicielom psów i kotów do 3 sztuk rocznie z gospodarstwa. Realizacja w/w usług odbywać się będzie w ramach środków finansowych określonych w programie i zabezpieczonych na ten cel w budżecie gminy. Koszty wykonania w/w zabiegów są  50% dofinansowane ze środków budżetu gminy (właściciel zwierzęcia  opłaca lekarzowi weterynarii 50% kosztu zabiegu po jego wykonaniu, a pozostałe 50% kosztów pokrywa Gmina). W sytuacji, gdy lekarz weterynarii wykonujący zabieg sterylizacji lub kastracji uzna, iż zwierzę nie może zostać poddane zabiegowi ze względu na wiek lub ze względów medycznych, wówczas to zwierzę zostanie wykluczone z zadania.

Na podstawie zawartej umowy, wskazane zabiegi będzie wykonywał lekarz weterynarii prowadzący Gabinet Weterynaryjny w miejscowości Turek, ul. Folwarczna 12, 62-700 Turek, Przychodnia dla zwierząt, spółka jawna, Obsada Grzegorz i Wspólnicy.

Lekarz weterynarii będzie realizował wymienione usługi na podstawie potwierdzonego zgłoszenia( zezwolenia) zwierzęcia do kastracji/sterylizacji, otrzymanego z Urzędu Gminy przez właściciela zwierzęcia, poprzedzonym pisemnym wnioskiem o wykonanie zabiegu, złożonym w Urzędzie Gminy. Po otrzymaniu zezwolenia należy uzgodnić z lekarzem weterynarii termin wykonania zabiegu osobiście lub pod numerem telefonu 63 278 41 58. W przypadku nie dostarczenia zezwolenia do Gabinetu Weterynarii, lekarz odmówi wykonania zabiegu.  Właściciel zwierzęcia, po wykonanym zabiegu, odbiera zwierzę z Gabinetu Weterynarii i zapewnia mu dalszą opiekę pooperacyjną.

Powyższa akcja jest prowadzona do czasu wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel. O przyznaniu dofinansowania decyduje kolejność złożonych wniosków.

W przypadku pytań proszę o kontakt telefoniczny z Panią Maryną Kozerenko tel. (63) 279 40 82.

 

Pliki do pobrania

wersja do druku