Komunikaty i ogłoszenia

Warsztaty dla podmiotów korzystających ze środowiska

Departament Korzystania i Informacji o Środowisku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu organizuje warsztaty dla podmiotów korzystających ze środowiska w następujących zakresach tematycznych:

  • 25 stycznia 2023 r. od godz. 9.00 do godz. 12.00 - opłaty za korzystanie ze środowiska
  • 26 stycznia 2023 r. od godz. 9.00 do godz. 12.00 - sprawozdawczość z zakresu bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO)

Podczas warsztatów omówione zostaną najnowsze regulacje prawne w zakresie ochrony środowiska, a także ich interpretacje. Przedmiotowa wiedza jest niezbędna do przestrzegania i prawidłowego wypełniania obowiązków z zakresu ochrony środowiska, będących w kompetencjach marszałka.

Warsztaty zostaną przeprowadzone w formie on-line poprzez platformę zoom.

Zgłoszenia udziału należy dokonać poprzez przesłanie adresów e-mail osób zainteresowanych udziałem w warsztatach wraz z podaniem wybranego zakresu tematycznego i terminu na adres e-mail: warsztaty@umww.pl do dnia 23 stycznia br.

Na wskazane adresy zostanie rozesłany link umożliwiający udział w spotkaniu..

Organizowane warsztaty są bezpłatne.

 

Pliki do pobrania

wersja do druku