Aktualności z jednostek

Niepełnosprawność to nie wyrok, to nowa nadzieja

Niepełnosprawność to nie wyrok, to nowa nadzieja

 

Podsumowanie akcji społeczno-wolontariackiej "Niepełnosprawność to nie wyrok, to nowa nadzieja"

 

   Na przełomie listopada i grudnia 2018 roku w naszej szkole została zorganizowana  akcja społeczno – wolontariacka ph. „Niepełnosprawność to nie wyrok, to nowa nadzieja”.

   Akcja skierowana była do uczniów z klas IV – VIII i miała na celu: kształtowanie postaw prospołecznych, rozwijanie empatii i tolerancji, poznanie trzech typów niepełnosprawności (mózgowego porażenia dziecięcego, zespołu Downa, autyzmu), uwrażliwienie na cierpienie i potrzeby innych, wdrażanie do udzielania pomocy ludziom potrzebującym i nawyku dzielenia się z innymi oraz kształtowanie umiejętności pracy zespołowej. 

   Podczas trwania akcji miały miejsce różnorodne działania uczniów związane z realizacją powyższych celów. I tak, podczas zajęć grupowych miały miejsce pogadanki, oglądanie filmów edukacyjnych, redagowanie referatów o autyzmie, wykonanie plakatu i ulotek, tworzenie „optymistycznych” krzyżówek oraz tworzenie haseł związanych z dobroczynnością i tolerancją.

   Duże zainteresowanie wśród społeczności szkolnej wzbudziło odgrywanie przez uczniów ról dzieci z niepełnosprawnością. W ciągu trzech dni, po odczytaniu w każdej klasie krótkiej informacji o specyfice danego schorzenia, wybrany uczeń „udawał” chore dziecko. Pierwszego dnia było to dziecko chore na zespół Downa, drugiego dnia dziecko z mózgowym porażeniem dziecięcym, zaś trzeciego dziecko autystyczne. Działanie to miało pokazać, jak zachowuje się chore dziecko, jak wygląda jego funkcjonowanie wśród rówieśników oraz pokazać jak inni reagują na osobę o odmiennym zachowaniu, czy osobę niesprawną ruchowo. To niecodzienne przebywanie w towarzystwie „chorych dzieci” pokazało, że nasi uczniowie są tolerancyjni wobec dzieci z niepełnosprawnością, że rozumieją ich zachowania i w miarę potrzeb gotowi są do pomocy.

   A tej pomocy uczniowie klas starszych udzielili w sposób czynny zakupując misie NADZIEJKI, z których dochód był przeznaczony na wsparcie fundacji NOWA NADZIEJA  z siedzibą w Kaliszu. Zamówiliśmy aż 30 maskotek, co po raz kolejny dowodzi tego, że uczniowie naszej małej szkoły potrafią pomagać innym w potrzebie.

   Paczkę z misiami otrzymaliśmy w Mikołajki. Dodatkowo Fundacja  podarowała naszym młodym darczyńcom serduszka oraz smycze. Uczniowie bardzo ucieszyli się z maskotek i już pytają o organizację kolejnej podobnej akcji.

„Dobrze jest pamiętać o tym,

co jest najważniejsze w człowieczeństwie

– to umiejętność pochylania się nad słabszymi od siebie

i niesienie pomocy potrzebującym”.

Organizatorka akcji: Adriana Budka

 

Źródło: Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Turkowicach

Galeria

Niepełnosprawność to nie wyrok, to nowa nadzieja
Niepełnosprawność to nie wyrok, to nowa nadzieja
Niepełnosprawność to nie wyrok, to nowa nadzieja
Niepełnosprawność to nie wyrok, to nowa nadzieja
Niepełnosprawność to nie wyrok, to nowa nadzieja
Niepełnosprawność to nie wyrok, to nowa nadzieja
Niepełnosprawność to nie wyrok, to nowa nadzieja
Niepełnosprawność to nie wyrok, to nowa nadzieja
Niepełnosprawność to nie wyrok, to nowa nadzieja
Niepełnosprawność to nie wyrok, to nowa nadzieja
Niepełnosprawność to nie wyrok, to nowa nadzieja
Niepełnosprawność to nie wyrok, to nowa nadzieja
Niepełnosprawność to nie wyrok, to nowa nadzieja
Niepełnosprawność to nie wyrok, to nowa nadzieja
Niepełnosprawność to nie wyrok, to nowa nadzieja
Niepełnosprawność to nie wyrok, to nowa nadzieja
wersja do druku