Statystyki

Liczba mieszkańców Gminy Turek na dzień 30.06.2013 r.

Sołectwa

Nazwa miejscowości

Liczba mieszkańców

 

 

Razem

Mężczyźni

Kobiety

Albertów

Albertów

140

77

63

 

Wrząca

294

150

144

Budy Słodkowskie 

Budy Słodkowskie 

286

148

138

Cisew

Cisew

1139

580

559

Chlebów

Chlebów

363

178

185

Dzierżązna

Dzierżązna

151

79

72

Grabieniec

Grabieniec

444

225

219

Kalinowa

Kalinowa

359

191

168

Korytków 

Korytków

209

105

104

Kaczki Średnie

Kaczki Średnie

417

197

220

Kowale Księże

Kowale Księże

403

221

182

Obrębizna

Obrębizna

241

122

119

Obrzębin

Obrzębin

761

364

397

Pęcherzew

Pęcherzew

184

82

102

Szadów Księży

Szadów Księży

161

81

80

 

Szadów Pański 

218

112

106

Słodków

Słodków

446

224

222

Słodków Kolonia

Słodków Kolonia

785

405

380

Turkowice

Turkowice

881

433

448

Wietchinin

Wietchinin

290

146

144

Warenka

Warenka

113

54

59

Żuki

Żuki

570

282

288

 

Razem

8855

4456

4399

 

wersja do druku
Liczba mieszkańców Gminy Turek na...Liczba mieszkańców Gminy Turek na...