Statystyki

Liczba mieszkańców Gminy Turek na dzień 31.12.2012 r.

Sołectwa

Nazwa miejscowości

Liczba mieszkańców

 

 

Razem

Mężczyźni

Kobiety

Albertów

Albertów

140

77

63

 

Wrząca

288

148

140

Budy Słodkowskie 

Budy Słodkowskie 

283

147

136

Cisew

Cisew

1118

570

548

Chlebów

Chlebów

363

180

183

Dzierżązna

Dzierżązna

152

80

72

Grabieniec

Grabieniec

436

221

215

Kalinowa

Kalinowa

351

188

163

Korytków 

Korytków

209

106

103

Kaczki Średnie

Kaczki Średnie

415

195

220

Kowale Księże

Kowale Księże

403

220

183

Obrębizna

Obrębizna

240

123

117

Obrzębin

Obrzębin

747

356

391

Pęcherzew

Pęcherzew

183

83

100

Szadów Księży

Szadów Księży

161

81

80

 

Szadów Pański 

212

109

103

Słodków

Słodków

442

223

219

Słodków Kolonia

Słodków Kolonia

779

401

378

Turkowice

Turkowice

878

430

448

Wietchinin

Wietchinin

287

144

143

Warenka

Warenka

115

54

61

Żuki

Żuki

567

278

289

 

Razem

8769

4414

4355

 

wersja do druku
Liczba mieszkańców Gminy Turek na...Liczba mieszkańców Gminy Turek na...