Statystyki

Liczba mieszkańców Gminy Turek na dzień 30.06.2012 r.

Sołectwa

Nazwa miejscowości

Liczba mieszkańców

 

 

Razem

Mężczyźni

Kobiety

Albertów

Albertów

144

78

66

 

Wrząca

283

145

138

Budy Słodkowskie 

Budy Słodkowskie 

283

147

136

Cisew

Cisew

1102

561

541

Chlebów

Chlebów

356

177

179

Dzierżązna

Dzierżązna

149

77

72

Grabieniec

Grabieniec

424

212

212

Kalinowa

Kalinowa

355

191

164

Korytków 

Korytków

205

103

102

Kaczki Średnie

Kaczki Średnie

406

191

215

Kowale Księże

Kowale Księże

398

216

182

Obrębizna

Obrębizna

242

124

118

Obrzębin

Obrzębin

732

350

382

Pęcherzew

Pęcherzew

182

83

99

Szadów Księży

Szadów Księży

163

81

82

 

Szadów Pański 

213

109

104

Słodków

Słodków

445

223

222

Słodków Kolonia

Słodków Kolonia

762

394

368

Turkowice

Turkowice

866

426

440

Wietchinin

Wietchinin

286

145

141

Warenka

Warenka

120

54

66

Żuki

Żuki

559

273

286

 

Razem

8675

4360

4315

 

 

wersja do druku
Liczba mieszkańców Gminy Turek na...Liczba mieszkańców Gminy Turek na...