Statystyki

Liczba mieszkańców Gminy Turek na dzień 31.12.2011 r.

Sołectwa

Nazwa miejscowości

Liczba mieszkańców

 

 

Razem

Mężczyźni

Kobiety

Albertów

Albertów

142

77

65

 

Wrząca

280

145

135

Budy Słodkowskie 

Budy Słodkowskie 

283

146

137

Cisew

Cisew

1097

560

537

Chlebów

Chlebów

354

179

175

Dzierżązna

Dzierżązna

151

78

73

Grabieniec

Grabieniec

421

209

212

Kalinowa

Kalinowa

358

190

168

Korytków 

Korytków

210

104

106

Kaczki Średnie

Kaczki Średnie

397

185

212

Kowale Księże

Kowale Księże

401

215

186

Obrębizna

Obrębizna

237

119

118

Obrzębin

Obrzębin

736

341

385

Pęcherzew

Pęcherzew

179

81

98

Szadów Księży

Szadów Księży

162

80

82

 

Szadów Pański 

214

109

105

Słodków

Słodków

444

223

221

Słodków Kolonia

Słodków Kolonia

751

390

361

Turkowice

Turkowice

866

421

445

Wietchinin

Wietchinin

282

144

138

Warenka

Warenka

121

54

67

Żuki

Żuki

539

263

276

 

Razem

8615

4313

4302

 

 

wersja do druku
Liczba mieszkańców Gminy Turek na...Liczba mieszkańców Gminy Turek na...