Gospodarka odpadami komunalnymi

Informacja - dotyczy prawidłowej eksploatacji pojemników na popiół

 

 

 

Szanowni Mieszkańcy

Prosimy pamiętać o prawidłowej eksploatacji pojemników na popiół:

- nie można do nich sypać gorącego popiołu, mokrego popiołu (popiół zalany wodą
   powoduje, że ciężar pojemnika 120 l przekracza często 100 kg)

- ładowność pojemnika to max. ½ pojemności.

W ostatnim czasie coraz częstsze są przypadki uszkodzenia pojemników z popiołem podczas ich opróżniania.

Nośność pojemników jest uwidoczniona przez producentów na pojemniku, ponadto na każdym pojemniku przeznaczonym do segregowania popiołu jest naklejka z napisem POPIÓŁ i informacją o maksymalnej ładowności pojemnika – 60 kg.

Instrukcja eksploatacji pojemnika została również zawarta w ulotce informacyjnej dotyczącej zasad selektywnej zbiórki odpadów w naszej gminie, którą dostarczyliśmy na każdą nieruchomość.

W przypadku przeładowania pojemnika ponad normy jakie dopuszczają producenci, firma odbierająca odpady z terenu gminy Turek nie odpowiada za uszkodzenia pojemników podczas rozładunku. Za uszkodzenia pojemnika związane z niewłaściwym użytkowaniem odpowiada jego użytkownik i jest zobowiązany do dokonania napraw we własnym zakresie bądź do zakupu nowego pojemnika.

                                                                                       Wójt Gminy Turek

                                                                                      /-/ Karol Mikołajczyk

wersja do druku