Gospodarka odpadami komunalnymi

Informacja: podmiot odbierający odpady komunalne z terenu gminy oraz miejsce ich zagospodarowywania

 

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, informujemy, iż:

  • z dniem 1 lipca 2013 r.  podmiotem odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Turek jest:

Zakład Usług Komunalnych „EKO-GAB” s.c.

Gabriel Kropidłowski, Daniel Piąstka

Kowale Pańskie Kolonia 11a

62-704 Kawęczyn
 

  • miejscem zagospodarowania przez ww. podmiot, odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Turek zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania jest:

 

Miejski Zakład Gospodarki Odpadami  Komunalnymi (MZGOK)
Spółka z o.o. w Koninie

ul. Sulańska 13, 62-510 Konin
tel. (0-63) 246 81 79
fax. (0-63) 246 92 91
Biuro Obsługi Klienta

bok@mzgok.konin.pl

wersja do druku