Gospodarka odpadami komunalnymi

Osiągnięte przez Gminę poziomy recyklingu odpadów komunalnych oraz osiągnięte poziomy ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji kierowanych do składowania w 2013 roku.

Pliki do pobrania