Inwestycje realizowane w Gminie Turek

Inwestycje zrealizowane w 2013 roku

 

Rok 2013 stał pod znakiem budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, zarówno tych rozsączających jak i tych z reaktorem biologicznym.

Wykonanie 325 „przydomówek” kosztowało łącznie 3,5 mln zł. 30% kosztów budowy jednej instalacji (nie więcej niż 3 tys. zł) ponosili mieszkańcy, pozostałe koszty pokryła Gmina, pozyskując ponad 1 mln zł na to zadanie.

Kosztem ponad 1,1 mln zł dokonano przebudowy i rozbudowy świetlic wiejskich (na bazie remiz strażackich) w miejscowościach: Cisew, Kalinowa, Kowale Księże oraz Wietchinin.

Za kwotę blisko 130 tys. zł pobudowano kolejne place zabaw, pozyskując na nie dotację. Za kwotę ponad 700 tys. zł pobudowano odcinki dróg w miejscowościach: Albertów, Grabieniec oraz Słodków Kolonia.

Pobudowano również dwa wiejskie trawiaste boiska w miejscowościach Wietchinin i Budy Słodkowskie, które łącznie kosztowały 300 tys. zł.

W 2013 roku udało się pozyskać kolejną dotację na realizację zajęć pozalekcyjnych we wszystkich szkołach podstawowych w naszej Gminie

Na realizację programu z 2011 roku „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów w klasach I-III w szkołach podstawowych Gminy Turek” oraz z 2013 „Dobry start” pozyskano ponad 360 tys. zł.

Jak w latach poprzednich również w 2013 wykonano kolejne odcinki wodociągów oraz oświetlenia ulicznego, udzielono dotacji na kolejne instalacje solarne, a także zrealizowano wiele kolejnych zadań w ramach funduszu sołeckiego i Wielkopolskiej Odnowy Wsi (miejsce rekreacyjno-wypoczynkowe w m. Grabieniec).

W 2013 roku dokonano kolejnych zakupów z wykorzystaniem dotacji na wyposażenie jednostek OSP, ze szczególnym uwzględnieniem zakupu samochodu dla OSP Słodków wartego 115 tys. zł, a kosztującego Gminę jedynie 30 tys. zł.

Łącznie w 2013 roku na inwestycje wydano blisko 7 mln zł, pozyskano na nie 2 mln dotacji.

wersja do druku

Pliki do pobrania

Galeria

Inwestycje zrealizowane w 2014 rokuInwestycje zrealizowane w 2012 roku