Lista od 11 do 20 z wszystkich 39 z wszystkich wpisów
ZAKUP I MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ, MODERNIZACJA OŚWIETLENIA...

ZAKUP I MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ, MODERNIZACJA OŚWIETLENIA...

W dniu 24 listopada 2021 r. Ochotnicza Straż Pożarna w Kaczkach Średnich podpisała umowę o przyznaniu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na wsparcie realizacji przedsięwzięć z zakresu ochrony...

Czytaj więcej
BUDOWA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ, ZMIANA SPOSOBU OGRZEWANIA Z...

BUDOWA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ, ZMIANA SPOSOBU OGRZEWANIA Z...

W dniu 24 listopada 2021 r. Ochotnicza Straż Pożarna w Kalinowej podpisała umowę o przyznaniu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na wsparcie realizacji przedsięwzięć z zakresu ochrony powietrza...

Czytaj więcej
BUDOWA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ, ZMIANA SPOSOBU OGRZEWANIA Z...

BUDOWA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ, ZMIANA SPOSOBU OGRZEWANIA Z...

W dniu 19 listopada 2021 r. Ochotnicza Straż Pożarna w Słodkowie podpisała umowę o przyznaniu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na wsparcie realizacji przedsięwzięć z zakresu ochrony powietrza...

Czytaj więcej
Budowa i przebudowa dróg osiedlowych na terenie Gminy Turek –...

Budowa i przebudowa dróg osiedlowych na terenie Gminy Turek –...

Budowa i przebudowa dróg osiedlowych na terenie Gminy Turek – etap II W dniu 25 października 2021 r. Premier ogłosił wyniki pierwszego naboru w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, gdzie Gminie Turek...

Czytaj więcej
Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m...

Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m...

W dniu 16 lipca 2021 r. w Poznaniu, Gmina Turek podpisała umowę o przyznaniu pomocy finansowej, która zostanie przekazana w formie dotacji celowej, ze środków budżetu Województwa...

Czytaj więcej
Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w m. Pęcherzew, gmina Turek...

Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w m. Pęcherzew, gmina Turek...

W dniu 16 lipca 2021 r. w Poznaniu, Gmina Turek podpisała umowę o udzieleniu pomocy finansowej z Samorządem Województwa Wielkopolskiego na realizację ww. przedsięwzięcia, które dofinansowane będzie z budżetu Województwa...

Czytaj więcej

Budowa budynku szatniowo-sanitarnego przy boisku sportowym m. Żuki,...

W dniu 12 lipca 2021 r. w Poznaniu została podpisana umowa na realizację zadania pn.: „Budowa budynku szatniowo-sanitarnego przy boisku sportowym m. Żuki, gmina Turek” w ramach programu „Szatnia na medal”. Umowa została podpisana przez Członków Zarządu Województwa Wielkopolskiego Panią...

Czytaj więcej

Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych w...

W dniu 25 maja 2021 r. w Poznaniu, Gmina Turek podpisała umowę o przyznaniu pomocy finansowej, która zostanie przekazana w formie dotacji celowej, ze środków budżetu Województwa Wielkopolskiego, przeznaczonych na prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych, w ramach...

Czytaj więcej
Budowa instalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych do...

Budowa instalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych do...

W dniu 05 maja 2021 r. w Poznaniu, Gmina Turek podpisała umowę o dofinansowanie Projektu z Zarządem Województwa Wielkopolskiego, działającym jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020, Oś...

Czytaj więcej

Budowa instalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych do...

Wójt Gminy Turek uprzejmie informuje, że Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, w ramach konkursu z 2017 r., dla Działania 3.1 „Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych”, Poddziałania: 3.1.1 „Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii”...

Czytaj więcej