Lista od 21 do 30 z wszystkich 39 z wszystkich wpisów
Gmina Turek otrzymała środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Gmina Turek otrzymała środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Gmina Turek otrzymała środki zRządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Na początku września 2020 r., Gmina Turek złożyła wniosek ouzyskanie środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządu terytorialnego (jst) w ramach...

Czytaj więcej

ZAKUP NIEZBĘDNEGO UMUNDUROWANIA SPECJALISTYCZNEGO DLA JEDNOSTKI...

ZAKUP NIEZBĘDNEGO UMUNDUROWANIA SPECJALISTYCZNEGO DLA JEDNOSTKI OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W KOWALACH KSIĘŻYCH JAKO ZAPEWNIENIA GOTOWOŚCI BOJOWEJ JEDNOSTKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ WŁĄCZONEJ DO KSRG W dniu 14 grudnia 2020 r. Ochotnicza Straż Pożarna w Kowalach Księżych podpisała umowę o przyznaniu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu...

Czytaj więcej

BUDOWA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ, ZMIANA SPOSOBU OGRZEWANIA Z...

BUDOWA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ, ZMIANA SPOSOBU OGRZEWANIA Z OLEJOWEGO NA ELEKTRYCZNE W BUDYNKU OSP W CISEWIE W dniu 14 grudnia 2020 r. Ochotnicza Straż Pożarna w Cisewie podpisała umowę o przyznaniu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na wsparcie realizacji przedsięwzięć z zakresu ochrony powietrza...

Czytaj więcej

BUDOWA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ, ZMIANA SPOSOBU OGRZEWANIA Z...

BUDOWA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ, ZMIANA SPOSOBU OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA ELEKTRYCZNE W BUDYNKU OSP W KOWALACH KSIĘŻYCH W dniu 14 grudnia 2020 r. Ochotnicza Straż Pożarna w Kowalach Księżych podpisała umowę o przyznaniu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na wsparcie realizacji przedsięwzięć z...

Czytaj więcej

Grant na wsparcie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turku

Informujemy, iż Gmina Turek otrzymała grant w łącznej kwocie 61 599,00 zł na wsparcie: Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turku w ramach Projektu „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 7.2.2 Usługi społeczne i...

Czytaj więcej

Przebudowa dróg dojazdowych w miejscowości Żuki, Turkowice i Kowale...

W dniu 23 września 2020 r. w Poznaniu, Gmina Turek podpisała umowę o przyznaniu pomocy finansowej, która zostanie przekazana w formie dotacji celowej, ze środków budżetu Województwa Wielkopolskiego, przeznaczonych na prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych, w ramach budowy (przebudowy) dróg...

Czytaj więcej

Gmina Turek otrzymała środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Na początku sierpnia 2020 r., Gmina Turek złożyła wniosek ouzyskanie środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin i powiatów w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Wysokość wnioskowanych środków wynosiła 500.000,00 zł. W dniu 01 września 2020 r. pełna kwota dotacji wpłynęła na konto Gminy. Otrzymane środki...

Czytaj więcej

Chlebów – miejscowość z tradycją wypiekania chleba

W dniu 29 lipca 2020 r. w Ciemieniu, Gmina Turek podpisała umowę o udzieleniu pomocy finansowej z Samorządem Województwa Wielkopolskiego na realizację ww. przedsięwzięcia, które dofinansowane będzie z budżetu Województwa Wielkopolskiego w formie dotacji celowej w wysokości 28.000,00 zł. W ramach przedmiotowego zadania Gmina Turek...

Czytaj więcej
Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Szadów Pański,  gmina...

Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Szadów Pański, gmina...

Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Szadów Pański, gmina Turek – etap I W ramach przedmiotowego zadania Gmina Turek zrealizowała przedsięwzięcie w zakresie przebudowy drogi wewnętrznej w miejscowości Szadów Pański...

Czytaj więcej
Otwarte Strefy Aktywności na terenie Gminy Turek

Otwarte Strefy Aktywności na terenie Gminy Turek

Infrastruktura sportowo – rekreacyjna o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności w miejscowości Słodków, Infrastruktura sportowo – rekreacyjna o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy...

Czytaj więcej