Lista od 21 do 30 z wszystkich 57 z wszystkich wpisów
ZAKUP I MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ, MODERNIZACJA OŚWIETLENIA...

ZAKUP I MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ, MODERNIZACJA OŚWIETLENIA...

W dniu 14 października 2022 r. Ochotnicza Straż Pożarna w Turkowicach podpisała umowę o przyznaniu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na wsparcie realizacji przedsięwzięć z zakresu ochrony powietrza...

Czytaj więcej

Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku Zespołu...

W dniu 8 lipca 2022 r. w Poznaniu, Gmina Turek podpisała umowę o udzieleniu pomocy finansowej z Samorządem Województwa Wielkopolskiego na realizację ww. przedsięwzięcia, które dofinansowane będzie z budżetu Województwa Wielkopolskiego w formie dotacji celowej w wysokości 50.000,00 zł. W ramach przedmiotowego zadania Gmina Turek realizować...

Czytaj więcej
Budowa i przebudowa dróg osiedlowych na terenie Gminy Turek –...

Budowa i przebudowa dróg osiedlowych na terenie Gminy Turek –...

W dniu 10 i 15 czerwca 2022 r. zostały podpisane umowy z Wykonawcami na wykonanie zadania pn.: „Budowa i przebudowa dróg osiedlowych na terenie Gminy Turek – etap II” w ramach pierwszego naboru Rządowego Funduszu Polski Ład:...

Czytaj więcej

Kowale Księże – miejscem postoju, relaksu, odpoczynku i posiłku

W dniu 3 czerwca 2022 r. w Poznaniu, Gmina Turek podpisała umowę o udzieleniu pomocy finansowej z Samorządem Województwa Wielkopolskiego na realizację ww. przedsięwzięcia, które dofinansowane będzie z budżetu Województwa Wielkopolskiego w formie dotacji celowej w wysokości 50.000,00 zł. W ramach przedmiotowego zadania Gmina Turek realizować...

Czytaj więcej

Gmina Turek otrzymała dofinansowanie w ramach programu...

Do Gminy Turek trafi wsparcie finansowe w wysokości 304.560,00 zł w ramach programu „Cyfrowa Gmina”. 11 maja 2022 r. weszła w życie umowa o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1...

Czytaj więcej

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Turek w latach...

Przedsięwzięcie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Turek w latach 2021-2022” dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu www.wfosgw.poznan.pl Realizacja przedsięwzięcia obejmuje dofinansowanie zabezpieczenia, transportu i utylizacji odpadów...

Czytaj więcej

Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych w...

Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m w miejscowości Obrębizna W dniu 15 kwietnia 2022 r. w Urzędzie Gminy Turek, Pan Wójt – Karol Mikołajczyk podpisał umowę o przyznaniu pomocy finansowej, która zostanie przekazana w formie dotacji celowej, ze środków budżetu Województwa...

Czytaj więcej
POPRAWA GOTOWOŚCI BOJOWEJ W ZAPOBIEGANIU SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH...

POPRAWA GOTOWOŚCI BOJOWEJ W ZAPOBIEGANIU SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH...

W dniu 22 listopada 2021 r. Ochotnicza Straż Pożarna w Kowalach Księżych podpisała umowę o przyznaniu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki...

Czytaj więcej
ZAKUP I MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ, MODERNIZACJA OŚWIETLENIA...

ZAKUP I MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ, MODERNIZACJA OŚWIETLENIA...

W dniu 24 listopada 2021 r. Ochotnicza Straż Pożarna w Kaczkach Średnich podpisała umowę o przyznaniu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na wsparcie realizacji przedsięwzięć z zakresu ochrony...

Czytaj więcej
BUDOWA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ, ZMIANA SPOSOBU OGRZEWANIA Z...

BUDOWA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ, ZMIANA SPOSOBU OGRZEWANIA Z...

W dniu 24 listopada 2021 r. Ochotnicza Straż Pożarna w Kalinowej podpisała umowę o przyznaniu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na wsparcie realizacji przedsięwzięć z zakresu ochrony powietrza...

Czytaj więcej