Lista od 21 do 30 z wszystkich 33 z wszystkich wpisów

Gmina Turek otrzymała środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Na początku sierpnia 2020 r., Gmina Turek złożyła wniosek ouzyskanie środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin i powiatów w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Wysokość wnioskowanych środków wynosiła 500.000,00 zł. W dniu 01 września 2020 r. pełna kwota dotacji wpłynęła na konto Gminy. Otrzymane środki...

Czytaj więcej

Chlebów – miejscowość z tradycją wypiekania chleba

W dniu 29 lipca 2020 r. w Ciemieniu, Gmina Turek podpisała umowę o udzieleniu pomocy finansowej z Samorządem Województwa Wielkopolskiego na realizację ww. przedsięwzięcia, które dofinansowane będzie z budżetu Województwa Wielkopolskiego w formie dotacji celowej w wysokości 28.000,00 zł. W ramach przedmiotowego zadania Gmina Turek...

Czytaj więcej
Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Szadów Pański,  gmina...

Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Szadów Pański, gmina...

Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Szadów Pański, gmina Turek – etap I W ramach przedmiotowego zadania Gmina Turek zrealizowała przedsięwzięcie w zakresie przebudowy drogi wewnętrznej w miejscowości Szadów Pański...

Czytaj więcej
Otwarte Strefy Aktywności na terenie Gminy Turek

Otwarte Strefy Aktywności na terenie Gminy Turek

Infrastruktura sportowo – rekreacyjna o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności w miejscowości Słodków, Infrastruktura sportowo – rekreacyjna o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy...

Czytaj więcej
ZAKUP ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO DLA OCHOTNICZEJ...

ZAKUP ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO DLA OCHOTNICZEJ...

W dniu 28 czerwca 2019 r. Ochotnicza Straż Pożarna w Kowalach Księżych podpisała umowę o przyznaniu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na wsparcie przedsięwzięć realizowanych w ramach Programu...

Czytaj więcej
Inwestycje zrealizowane w 2018 roku w ramach Programu Operacyjnego...

Inwestycje zrealizowane w 2018 roku w ramach Programu Operacyjnego...

W ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 2.3 „Gospodarka Wodno ściekowa w aglomeracjach” projekt pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Turek, w miejscowości Cisew, Słodków...

Czytaj więcej
Budowa budynku świetlicy wiejskiej w m. Korytków, przebudowa...

Budowa budynku świetlicy wiejskiej w m. Korytków, przebudowa...

Budowa budynku świetlicy wiejskiej w m. Korytków, przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w m. Pęcherzew oraz rozbudowa, przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku Stacji Uzdatniania Wody na świetlicę wiejską w m....

Czytaj więcej
ZAKUP LEKKIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO DLA OCHOTNICZEJ...

ZAKUP LEKKIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO DLA OCHOTNICZEJ...

W dniu 29 października 2018 r. Ochotnicza Straż Pożarna w Kaczkach Średnich podpisała umowę o przyznaniu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w ramach realizacji przedsięwzięć pozostałych w...

Czytaj więcej
BUDOWA SIŁOWNI PLENEROWEJ W MIEJSCOWOŚCI KOWALE KSIĘŻE

BUDOWA SIŁOWNI PLENEROWEJ W MIEJSCOWOŚCI KOWALE KSIĘŻE

Gmina Turek wtrosce opotrzeby mieszkańców sołectwa Kowale Księże zrealizowała inwestycję polegająca na budowie siłowni plenerowej, obejmującej montaż urządzeń siłowni plenerowej wraz z urządzeniami małej architektury. Teren ten, jest w obrębie...

Czytaj więcej

Budowa drogi gminnej Obrzębin – Słodków Kolonia obejmującego...

Budowa drogi gminnej Obrzębin – Słodków Kolonia obejmującego budowę dwóch odcinków drogi gminnej wraz z odcinkiem kanalizacji deszczowej w miejscowościach Obrzębin i Słodków Kolonia, Gmina Turek W dniu 18 września 2018 r. została podpisana umowa z Wojewodą Wielkopolskim, ramach której Gmina Turek...

Czytaj więcej