Lista od 31 do 40 z wszystkich 53 z wszystkich wpisów

Budowa budynku szatniowo-sanitarnego przy boisku sportowym m. Żuki,...

W dniu 12 lipca 2021 r. w Poznaniu została podpisana umowa na realizację zadania pn.: „Budowa budynku szatniowo-sanitarnego przy boisku sportowym m. Żuki, gmina Turek” w ramach programu „Szatnia na medal”. Umowa została podpisana przez Członków Zarządu Województwa Wielkopolskiego Panią...

Czytaj więcej

Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych w...

W dniu 25 maja 2021 r. w Poznaniu, Gmina Turek podpisała umowę o przyznaniu pomocy finansowej, która zostanie przekazana w formie dotacji celowej, ze środków budżetu Województwa Wielkopolskiego, przeznaczonych na prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych, w ramach...

Czytaj więcej
Budowa instalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych do...

Budowa instalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych do...

W dniu 05 maja 2021 r. w Poznaniu, Gmina Turek podpisała umowę o dofinansowanie Projektu z Zarządem Województwa Wielkopolskiego, działającym jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020, Oś...

Czytaj więcej

Budowa instalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych do...

Wójt Gminy Turek uprzejmie informuje, że Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, w ramach konkursu z 2017 r., dla Działania 3.1 „Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych”, Poddziałania: 3.1.1 „Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii”...

Czytaj więcej
Gmina Turek otrzymała środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Gmina Turek otrzymała środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Gmina Turek otrzymała środki zRządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Na początku września 2020 r., Gmina Turek złożyła wniosek ouzyskanie środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządu terytorialnego (jst) w ramach...

Czytaj więcej

ZAKUP NIEZBĘDNEGO UMUNDUROWANIA SPECJALISTYCZNEGO DLA JEDNOSTKI...

ZAKUP NIEZBĘDNEGO UMUNDUROWANIA SPECJALISTYCZNEGO DLA JEDNOSTKI OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W KOWALACH KSIĘŻYCH JAKO ZAPEWNIENIA GOTOWOŚCI BOJOWEJ JEDNOSTKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ WŁĄCZONEJ DO KSRG W dniu 14 grudnia 2020 r. Ochotnicza Straż Pożarna w Kowalach Księżych podpisała umowę o przyznaniu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu...

Czytaj więcej

BUDOWA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ, ZMIANA SPOSOBU OGRZEWANIA Z...

BUDOWA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ, ZMIANA SPOSOBU OGRZEWANIA Z OLEJOWEGO NA ELEKTRYCZNE W BUDYNKU OSP W CISEWIE W dniu 14 grudnia 2020 r. Ochotnicza Straż Pożarna w Cisewie podpisała umowę o przyznaniu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na wsparcie realizacji przedsięwzięć z zakresu ochrony powietrza...

Czytaj więcej

BUDOWA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ, ZMIANA SPOSOBU OGRZEWANIA Z...

BUDOWA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ, ZMIANA SPOSOBU OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA ELEKTRYCZNE W BUDYNKU OSP W KOWALACH KSIĘŻYCH W dniu 14 grudnia 2020 r. Ochotnicza Straż Pożarna w Kowalach Księżych podpisała umowę o przyznaniu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na wsparcie realizacji przedsięwzięć z...

Czytaj więcej

Grant na wsparcie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turku

Informujemy, iż Gmina Turek otrzymała grant w łącznej kwocie 61 599,00 zł na wsparcie: Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turku w ramach Projektu „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 7.2.2 Usługi społeczne i...

Czytaj więcej

Przebudowa dróg dojazdowych w miejscowości Żuki, Turkowice i Kowale...

W dniu 23 września 2020 r. w Poznaniu, Gmina Turek podpisała umowę o przyznaniu pomocy finansowej, która zostanie przekazana w formie dotacji celowej, ze środków budżetu Województwa Wielkopolskiego, przeznaczonych na prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych, w ramach budowy (przebudowy) dróg...

Czytaj więcej