Lista od 31 do 35 z wszystkich 35 z wszystkich wpisów
BUDOWA SIŁOWNI PLENEROWEJ W MIEJSCOWOŚCI KOWALE KSIĘŻE

BUDOWA SIŁOWNI PLENEROWEJ W MIEJSCOWOŚCI KOWALE KSIĘŻE

Gmina Turek wtrosce opotrzeby mieszkańców sołectwa Kowale Księże zrealizowała inwestycję polegająca na budowie siłowni plenerowej, obejmującej montaż urządzeń siłowni plenerowej wraz z urządzeniami małej architektury. Teren ten, jest w obrębie...

Czytaj więcej

Budowa drogi gminnej Obrzębin – Słodków Kolonia obejmującego...

Budowa drogi gminnej Obrzębin – Słodków Kolonia obejmującego budowę dwóch odcinków drogi gminnej wraz z odcinkiem kanalizacji deszczowej w miejscowościach Obrzębin i Słodków Kolonia, Gmina Turek W dniu 18 września 2018 r. została podpisana umowa z Wojewodą Wielkopolskim, ramach której Gmina Turek...

Czytaj więcej
 Budowa placu zabaw w miejscowości Wietchinin, budowa siłowni...

Budowa placu zabaw w miejscowości Wietchinin, budowa siłowni...

W dniu 18 kwietnia 2018 r. w Poznaniu, Gmina Turek podpisała umowę o przyznaniu pomocy z Samorządem Województwa Wielkopolskiego na realizację ww. przedsięwzięcia, które dofinansowane będzie z „Europejskiego Funduszu Rolnego...

Czytaj więcej
Budowa biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków, przebudowa...

Budowa biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków, przebudowa...

W ramach przedmiotowego zadania Gmina Turek realizuje przedsięwzięcie w zakresie: - budowy biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków typu EUROMATIC ST, które przeznaczone są do oczyszczania ścieków bytowych,...

Czytaj więcej
Gmina Turek podpisała umowę z NFOŚiGW

Gmina Turek podpisała umowę z NFOŚiGW

28 marca 2018 r. Gmina Turek podpisała umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację Projektu pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Turek, w miejscowości Cisew, Słodków Kolonia, Obrzębin i...

Czytaj więcej