Fundusze zewnętrzne

Budowa drogi gminnej Obrzębin – Słodków Kolonia obejmującego budowę dwóch odcinków drogi gminnej wraz z odcinkiem kanalizacji deszczowej w miejscowościach Obrzębin i Słodków Kolonia, Gmina Turek

 

 

 

 

 

Budowa drogi gminnej Obrzębin – Słodków Kolonia obejmującego budowę dwóch odcinków drogi gminnej wraz z odcinkiem kanalizacji deszczowej w miejscowościach Obrzębin i Słodków Kolonia, Gmina Turek

W dniu 18 września 2018 r. została podpisana umowa z Wojewodą Wielkopolskim, ramach której Gmina Turek realizuje przedsięwzięcie w zakresie budowy dwóch odcinków dróg:

- w miejscowości Obrzębin 1.202,00 mb,

- w miejscowości Słodków Kolonia 1.245,00 mb,

o łącznej długości 2.447,00 mb.

 

Termin zakończenia realizacji zadania: 30 listopada 2018 r.

 

Przedsięwzięcie dofinansowane będzie z budżetu państwa w formie dotacji celowej w ramach programu wieloletniego pn.: „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.

Środki własne Gminy Turek: 3.638.115,23 zł

Wartość dofinansowania:       2.155.090,00 zł

 

wersja do druku