Fundusze zewnętrzne

BUDOWA SIŁOWNI PLENEROWEJ W MIEJSCOWOŚCI KOWALE KSIĘŻE

BUDOWA SIŁOWNI PLENEROWEJ W MIEJSCOWOŚCI KOWALE...

Gmina Turek w trosce o potrzeby mieszkańców sołectwa Kowale Księże zrealizowała inwestycję polegająca na budowie siłowni plenerowej, obejmującej montaż urządzeń siłowni plenerowej wraz z urządzeniami małej architektury. Teren ten, jest w obrębie Wiejskiego Centrum Lokalnej Aktywności uzupełniając kompleks rekreacyjno-sportowy, gdzie znajduje
się plac zabaw, boisko sportowe o nawierzchni z trawy naturalnej, oraz dodatkowo planowana jest przebudowa istniejącego boiska z mączki ceglanej.

Środki własne Gminy oraz wsparcie zewnętrzne w formie dotacji celowej uzyskane dzięki pomocy Samorządu Województwa Wielkopolskiego w ramach programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 - 2020” w wysokości 15.000,00 zł pozwoliły na realizację inwestycji ważnej dla  mieszkańców sołectwa.

Zrealizowane zadanie pozwoli na zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie tworzenia miejsc rekreacji oraz aktywnego wypoczynku poprawiając jakość życia w miejscu zamieszkania.

Galeria

BUDOWA SIŁOWNI PLENEROWEJ W MIEJSCOWOŚCI KOWALE...
BUDOWA SIŁOWNI PLENEROWEJ W MIEJSCOWOŚCI KOWALE...
BUDOWA SIŁOWNI PLENEROWEJ W MIEJSCOWOŚCI KOWALE...
wersja do druku